BG

Информация за бисквитки

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

 

Последна промяна: 14.11.2023 година


1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1. Добре дошли в https://www.gemchamber.com/ ("Уеб сайтът" или „Интернет страницата“), който се управлява от "ХРАНМАШ ИНЖЕНЕРИНГ БГ" ЕООД (наричано за краткост по-нататък „ние“, „нас“) и е достъпен в цял свят.
1.2. Моля да прочетете тази политика относно бисквитките внимателно преди да използвате този уеб сайт и в случай, че имате въпроси относно настоящата политика относно бисквитките, моля да се свържете с нас на: +359 87 840 3505; +359 88 438 4814 или +49 170 3074839 или на info.gemchamber@gmail.com.
1.3. "ХРАНМАШ ИНЖЕНЕРИНГ БГ" ЕООД, е търговско дружество, с ЕИК: 200612501, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1592, р-н Искър, ж.к. "Дружба", бл. 67, вх. А, ет. 3, ап. 14, телефон за контакти: +359 87 840 3505; +359 88 438 4814 или +49 170 3074839, адрес на електронна поща: info.gemchamber@gmail.com и интернет страница: https://www.gemchamber.com/.


2. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ „БИСКВИТКИТЕ“ И ПО КАКЪВ НАЧИН ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ?
2.1. Бисквитките са малки текстови файлове, които се изпращат от уеб сайтовете до компютъра или устройството на посетителя и се съхраняват във файловата директория на браузъра (Internet Explorer, Safari, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Chrome и др.), който посетителят използва. Те събират информация за начина на използването на сайта с цел разпознаване на посетителя при следващо посещение на уеб сайта и подобряване на функционалността на сайта и работата с него. Тази информация най-често включва: адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което посетителят има достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страна или град); вид на устройството, от което посетителят осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.); вид на операционната система; вид на браузъра; конкретни действия, които се предприемат, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта; дата и продължителност на посещенията. За да получите повече информация отностно бисквитките, моля посетете: http://www.allaboutcookies.org/.
2.2. Ние използваме различни видове "бисквитки" за следните цели:
    ⦁ Анализиране на начина на използване на уеб сайта;
    ⦁ Установяване на броя на посетителите на уеб сайта;
    ⦁ Установяване на продължителността на посещенията на уеб сайта;
    ⦁ Осигуряване на по-добро преживяване на посетителите;
    ⦁ Отстраняване на проблеми.

 

3. КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ ИМА?
3.1. Съществуват два вида бисквитки в зависимост от времето на съхранение на бисквитките на устройството: сесийни и постоянни. Сесийните бисквитки са временни бисквитки, които остават на устройството ни докато не бъде затворен браузъра. Постоянните бисквитки остават на устройството за по-продължителен период от време или докато не бъдат изтрити.
3.2. Бисквитките може да бъдат и следните четири вида в зависимост от функциите, които изпълняват (Вид бисквитка: Предназначение):
Необходима: Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране на уеб сайта и за предоставяне на услугите, като позволяват навигирането из сайта и използване на функциите му, като например се запомнят предходни действия при връщане назад в същата сесия. Поради това посетителите не могат да откажат тези бисквитки, без това да повлияе върху функционирането на уебсайта.
Анализираща: Тези бисквитки предоставят информация за това по какъв начин се използва уеб сайта, като информацията, която се събира е адрес на интернет протокола (IP) на устройството, от което посетителят има достъп до платформата (обикновено се използва за определяне на страна или град); вид на устройството, от което посетителят осъществява достъп до платформата (например компютър, мобилен телефон, таблет и др.); вид на операционната система; вид на браузъра; конкретни действия, които се предприемат, включително посетените страници, честотата и продължителността на посещенията на уеб сайта; дата и продължителност на посещенията. По този начин имаме възможност да подобрим функционалността на уеб сайта, за да се осигури по-добро преживяване на посетителя.
Функционална: Тези бисквитки се използват, за да се подобри функционалността на уеб сайта.
Рекламна: Тези "бисквитки" се използват за проследяване на посетителите на уеб сайта, за да се придобие представа за интересите им на базата на посетените сайтове, за да могат да се предложат подходящи за съответния посетител реклами.

 

4. КОЛКО ВРЕМЕ СЕ ПАЗИ ИНФОРМАЦИЯТА?
4.1. Информацията се запазва в зависимост от типа бисквитки. При сесийните тя се изтрива при затварянето на браузъра, докато постоянните са валидни между два месеца и няколко години.

 

5. КАКВИ ВИДОВЕ БИСКВИТКИ СЕ ИЗПОЛЗВАТ НА ТОЗИ УЕБ САЙТ?
5.1. Списък на бисквитките, които ние използваме на този уеб сайт е представен в таблицата.
(Име на бисквитка/ Описание/ Време, за което се съхранява/ Вид)
PHPSESSID/ Тази бисквитка е характерна за приложенията на PHP. Бисквитката съхранява и идентифицира уникалния идентификатор на сесията на потребителя за управление на потребителските сесии в уебсайта. Бисквитката е "бисквитка" на сесия и ще бъде изтрита, когато всички прозорци на браузъра бъдат затворени./ Докато трае сесията/ Необходима

 

6. Управление и изтриване на бисквитките
6.1. Уеб сайтът предоставя възможност посетителите да приемат или откажат бисквитките.
6.2. Настройки от браузъра: Възможностите за управление, включително и за изтриване на бисквитки са налични в използвания от вас браузър. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на бисквитки, като в повечето случаи се намират в менюто „опции“ или „предпочитания“. Също така, вие имате възможност да се запознаете и с менюто за помощ на използвания от вас браузър. За деактивиране на анализиращите бисквитки и спиране на Google Analytics от събиране на информация е необходимо да се свали add-on за деактивиране на Google Analytics. Вие също имате възможност да разберате как да деактивирате Google Analytics на: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. По-подробна информация за управлението на бисквитките за различните видове браузъри е налична на следните адреси: https://www.aboutcookies.org/how-to-control-cookies/ или www.youronlinechoices.com.
6.3. Вие също имате възможност да изтриете всички бисквитки, които са запазени на устройството. По-подробна информация за изтриването на бисквитките за различните видове браузъри е налична на следния адрес: https://allaboutcookies.org/how-to-manage-cookies.
6.4. Освен това, за ваше улеснение, предоставяме директни връзки, където е указано как могат да бъдат изтрити бисквитките за най-популярните браузъри, като информацията за някои от браузърите е предоставена на български език, а за други – на английски език:
    ⦁ За посетители използващи браузъра Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/bg/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
    ⦁ За посетители използващи браузъра Internet Explorer: https://support.microsoft.com/bg-bg/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
    ⦁ За посетители използващи браузъра Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg
    ⦁ За посетители използващ браузъра Safari:
        ⦁ за компютър: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=bg_BG
        ⦁ за таблет и мобилен телефон: https://support.apple.com/bg-bg/HT201265
    ⦁ За посетители използващи браузъра Microsoft EDGE: https://support.microsoft.com/en-us/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
    ⦁ За посетители използващи браузъра Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
6.5. Следва да имате предвид, че ограничаването и изтриването на бисквитките може да се отрази върху някои от функциите на уеб сайта.

 

7. Управление от трети страни
7.1. Уеб сайтът съдържа бутони, инструменти или съдържание, които се свързват с услуги на трети страни, като “Instagram” бутон, “Facebook” бутон, “Pinterest” бутон и връзки към разработчика на уеб сайта на Доставчика. Може да бъде събрана информация за използването на тези елементи. Също така, когато при използването на тези бутони, инструменти или съдържание, информацията от браузъра на посетителя на уеб сайта може автоматично да бъде изпратена до третата страна. Уеб сайтовете на тези трети страни имат свои собствени политики относно бисквитките и е възможно да използват бисквитки, поради което е препоръчително да се запознаете със съответната Политика относно бисквитките на съответната трета страна с цел получаване на повече информация. Следва да имате предвид, че използвате уеб сайтовете на третите страни на свой собствен риск и ние не носим отговорност за практиките за поверителност на уеб сайтовете на третите страни.


8. Промени в политиката относно бисквитките
8.1. Тази Политика относно бисквитките може да бъде актуализирана по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променената политика ще бъде публикувана на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част на тази Политика относно бисквитките и ще бъде в сила от датата на публикуване.


9. Контакти
9.1. В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящата Политика относно бисквитките, моля не се колебайте да се свържете с нас на: +359 87 840 3505; +359 88 438 4814 или +49 170 3074839 или на info.gemchamber@gmail.com.